Hantering av personuppgifter

När du lämnar personuppgifter till badhuset är det bildningsförvaltningen på Vara kommun som är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på att när exempelvis en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ifall du har skyddade personuppgifter bör du därför ta kontakt med badhuset innan du lämnar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter vi samlar in beror på vilken kundrelation du har till oss, men det kan röra sig om:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Bankkonto (om du är autogirokund)
  • Eventuella allergier och kostpreferenser vid matbeställning

Vad behöver vi uppgifterna till?

Vi behöver dina uppgifter för passage- och kassasystem om du har ett 12-kort eller ett årskort hos oss, samt för att kontakta dig vid behov. De behövs även för ansökan och kontakt gällande vissa gruppaktiviteter såsom simskola, samt för att behandla beställningar av mat och platsbokning i relaxavdelningen.

Med vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter, och hur länge lagras de?

När du är registrerad kund, beställer mat eller plats på relaxen, eller har anmält dig eller ditt barn till någon av våra gruppaktiviteter, råder det ett avtalsförhållande mellan dig och badhuset.

Personuppgifter gällande dig som kund kommer att raderas inom 24 månader efter senaste bokningen eller senaste debiteringen. Personuppgifter som angivits för enstaka bokningar raderas när de inte längre behövs för den aktuella bokningen.

Vad har du som kund för rättigheter?

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade från Vara badhus system under dessa förutsättningar:

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlas in
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om du återkallar ditt samtycke (vilket även innebär att avtalet bryts och eventuella kort spärras)

Rätten att bli raderad gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna, eller om annat juridiskt bindande åtagande finns mellan oss.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade, begära ut ett registerutdrag, eller få dina personuppgifter överförda till annat system.

Frågor eller klagomål

Ifall du är missnöjd eller har frågor kring vår behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss på badhuset eller bildningsförvaltningen centralt.

Epost: bildning@vara.se

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud.

Telefon: 0510-77 70 07
E-post: v6dataskyddsombud@goliskait.se

Till sist har du även rätt att lämna klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?